Phone:043 8547439 Hotline: 0913079877 (Mr. Minh) - 0983258358 (Mr. Quang)

GIỚI THIỆU

     

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ điện tử, vi điện tử, tin học và đo lường điều khiển.

Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh của Trung tâm:

Center for Microelectronics and Information Technology

Viết tắt là: IMET

Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ – CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy chế phân cấp quản lý của Viện và quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại: C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dịch vụ Call Center riêng ảo

20131218162693027VpvccMin
Dịch vụ Call Center riêng ảo cung cấp cho các tổ chức có riêng một Call Center  nhiều chức...

Dịch vụ gọi tôi ngay

20131218143185641CallMeMin
TÍNH NĂNG MỚI CHO WEBSITE VỚI DỊCH VỤ “GỌI TÔI NGAY”, TỰ ĐỘNG GỌI NGAY CHO...

Điện thoại hội nghị

20131217154840543DienThoaiHoiNghi
ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ VỚI HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT Bước 1:  Kết nối đến...