Phone:043 8547439 Hotline: 0913079877 (Mr. Minh) - 0983258358 (Mr. Quang)

Liên Hệ

     

Liên Hệ Phòng Công nghệ Phần mềm

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VI ĐIỆN TỬ & TIN HỌC, VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ – BỘ KH&CN

Địa chỉ: Nhà C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38547476; 091-307-9877 (Mr.Minh)

Email:admin@vnisg.com - Website: www.vnisg.com

Dịch vụ Call Center riêng ảo

20131218162693027VpvccMin
Dịch vụ Call Center riêng ảo cung cấp cho các tổ chức có riêng một Call Center  nhiều chức...

Dịch vụ gọi tôi ngay

20131218143185641CallMeMin
TÍNH NĂNG MỚI CHO WEBSITE VỚI DỊCH VỤ “GỌI TÔI NGAY”, TỰ ĐỘNG GỌI NGAY CHO...

Điện thoại hội nghị

20131217154840543DienThoaiHoiNghi
ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ VỚI HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT Bước 1:  Kết nối đến...