Phone:043 8547439 Hotline: 0913079877 (Mr. Minh) - 0983258358 (Mr. Quang)

Điện thoại hội nghị

Bạn đang ở >> Tin tức
     

ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ VỚI HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT

Bước 1:  Kết nối đến hệ thống CallCenter tiếng ViệtBước 2: Chọn nhánh 4

Bước 3: Đăng nhập

Để đăng nhập dịch vụ điện thoại hội nghị, cần nhập mã đăng nhập là chuỗi số gồm 3 chữ số từ 100 – 999

Mã đăng nhập được quy ước với ý nghĩa như sau:

- Phần chẵn chục là mã phòng họp, ví dụ – nếu mã đăng nhập là 251 thì mã phòng họp là 250. Các thành viên tham gia muốn thảo luận với nhau cần phải cùng trong 1 phòng họp.

- Phần đơn vị: vai trò của bên đăng nhập trong phòng họp, được quy ước như sau:

Giá trị Ý nghĩa
0 là nhà tổ chức
1 bên tham gia nghe nói tùy ý
2 bên tham gia chỉ nghe, không (được) phát biểu
3 bên tham gia là kênh nhạc nền
4 bên tham gia là chủ tọa
5 bên tham gia chỉ nói, không nghe

Ghi chú: Quá trình đăng nhập nếu nghe thấy nhạc hiệu, nghĩa là đăng nhập thành công.

Phòng họp được thiết lập ngầm định với số bên tham gia không hạn chế, nhưng chỉ có 3 bên được phát biểu đồng thời thì thứ tự ưu tiên của phát biểu là: nhà tổ chức, chủ tọa, nghe nói tùy ý…Bên ưu tiên hơn sẽ “cướp lời” của bên kém ưu tiên nhất

Ví dụ: để tạo phòng họp có mã là 250

- Để đăng nhập như “người tổ chức“: bấm chuỗi phím 250#

- Để đăng nhập cho phép “nghe, nói tùy ý“: bấm chuỗi phím 251#

- Để đăng nhập dạng “chỉ được phép nghe“: bấm chuỗi phím 252#

- …

+ Khi bên tham gia dạng chỉ nghe, muốn xin phép được phát biểu bấm “51#”, nếu muốn hủy yêu cầu phát biểu bấm “50#”

+ Bên tham gia như “nhà tổ chức” bấm “10#” là để tắt hết tiếng của các bên nghe nói tùy ý; bấm “11#” là chuyển sang chế độ “nghe nói tùy ý” của các bên “chỉ nghe”

 

Điều khiển phòng Điện thoại hội nghị qua giao diện Web

Để điều khiển phiên “Điện thoại hội nghị” qua giao diện web, truy cập đến địa chỉ http://vcc.vnisg.com/conference

Điền mã đang nhập vào ô “Room”, số điện thoại sử dụng tham gia vào ô “Password”


Gửi phản hồi

Hãy đăng nhập để viết bình luận.

Dịch vụ Call Center riêng ảo

20131218162693027VpvccMin
Dịch vụ Call Center riêng ảo cung cấp cho các tổ chức có riêng một Call Center  nhiều chức...

Dịch vụ gọi tôi ngay

20131218143185641CallMeMin
TÍNH NĂNG MỚI CHO WEBSITE VỚI DỊCH VỤ “GỌI TÔI NGAY”, TỰ ĐỘNG GỌI NGAY CHO...

Điện thoại hội nghị

20131217154840543DienThoaiHoiNghi
ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ VỚI HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT Bước 1:  Kết nối đến...