Phone:043 8547439 Hotline: 0913079877 (Mr. Minh) - 0983258358 (Mr. Quang)

Tổng đài cho văn phòng Ảo bằng hệ thống Call Center Tiếng Việt

Bạn đang ở >> Tin tức
     

Hệ thống CallCenter tiếng Việt:

- Cho phép cấu hình trực quan không giới hạn các tổng đài ảo

- Mỗi tổng đài ảo có thể xây dựng kịch bản để:

+ Gọi đến, gọi đi, gọi nội bộ

+ Trả lời tự động (IVR)

+ Chuyển tiếp cuộc gọi (ACD)

+ Nhận fax, ghi ra file và gửi kèm email

+ Nhận thư thoại, ghi ra file và gửi kèm email

+ Thoại hội nghị

+ Ghi âm đàm thoại

+ Thông báo lịch sử cuộc gọi qua email

+ Kịch bản được thiết kế tổ hợp tùy ý các chức năng trên bằng công cụ trực quan

+ Quản trị, khai thác báo cáo, tính cước qua web

+ Hỗ trợ các loại đường truyền viễn thông: analog, digital, VoIP

Lợi ích cho Nhà cung cấp Văn phòng ảo:

- Tối ưu sử dụng hạ tầng Viễn thông đầu tư bằng cách chia sẻ kênh thông

- Cung cấp dịch vụ phong phú cho KH

- Dễ dàng nhanh chóng thêm, bớt, điều chỉnh kịch bản cho KH

Lợi ích cho Khách hàng thuê Văn phòng ảo:

- Luôn nhận tất cả các cuộc gọi, fax đến: không có tình trạng đường dây bị bận, hay không có người trực

- Có (và chỉ cần) 1 đầu số riêng nhưng có thể nhận nhiều cuộc gọi, fax đồng thời

- Theo dõi quản lý được tất cả các thông tin của hệ thống thoại: lịch sử cuộc gọi, thư thoại, fax

Hệ thống Call Center tiếng Việt – “Thực” hóa Văn phòng “Ảo”


Gửi phản hồi

Hãy đăng nhập để viết bình luận.

Dịch vụ Call Center riêng ảo

20131218162693027VpvccMin
Dịch vụ Call Center riêng ảo cung cấp cho các tổ chức có riêng một Call Center  nhiều chức...

Dịch vụ gọi tôi ngay

20131218143185641CallMeMin
TÍNH NĂNG MỚI CHO WEBSITE VỚI DỊCH VỤ “GỌI TÔI NGAY”, TỰ ĐỘNG GỌI NGAY CHO...

Điện thoại hội nghị

20131217154840543DienThoaiHoiNghi
ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ VỚI HỆ THỐNG CALL CENTER TIẾNG VIỆT Bước 1:  Kết nối đến...